Personeel: Akademies

SD BOTES:

 

Register Klas:

 

•    Graad 9B

 

Vakke en Grade:


•    Lewensorientering  - Gr 12

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 en 9
•    Tegnologie – Gr 8 en 9

•    Natuurwetenskap - Gr 9

 

Vakhoof:

•   Lewensorientering  - Gr 10 - 12

 

Koodehoof:


•   Seunhokkie

 

Afrigter:

 

•   0/15 krieket afrigter

•   0/19 A Seunshokkie
 

sw-botes

______________________________________________________

MICHELLE DU PLESSIS:

 

Registerklass:

 

    Gr 12 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewenswetenskap – Gr 10, 11 en 12

•    Natuur Wetenskap - Gr 8 B en 9 A

Vakhoof:

 

      Sosiale Wetenskap

      Lewenswetenskap

 

Koodehoof:

 

     Skyfskiet ( Skoleskiet) 17 Skuts van Gr 12 - Gr 8

     (sportergeweer, veergeweer & pistool)

 

Werksverdeling:

 

•   OOV en funksies

michelle-du-plessis

______________________________________________________

CHRISTINE ESTERHUIZEN:

 

Registerklass:

 

•    Gr 8 B

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde -  Graad 8 A, 8 B, 8 C
•    Wiskundige Geletterdheid -  Graad  11 en 12

 Vakhoof:

 

      Wiskunde - Gr 8, 9

 

Koodehoof:

 

     Netbal

 

Werksverdeling:

 

•    0/19 A Netbal

•    Bemarkingskomitee

 christine-esterhuizen

______________________________________________________

 JACOMIEN ESTERHUIZEN:


•    Tegnologie – Gr 8 en 9
•    Verbruikerstudie – Gr 10,11 en 12

Jacomien Esterhuizen

______________________________________________________

 NINA FERREIRA:

 

Registerklass:

 

•   Gr 9 A

 

Koodehoof en Afrigting:

 

•    Brugbou

•    Redenaars

•    Rumoer ! Talentaand

•    Sen. en jun. Afrikaanse Olimpiade

•    Taalbond

•    Afrikaanse Ekspo

 

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 - 11

 

Vakhoof:

 

•    Afrikaans Huistaal Gr 8 - 9

 

Werksverdeling:

 

•    Noodhulp Hokkie

•    Oueraande admin

•    ATKV Jeugtak

 nina-fereirra

______________________________________________________

ELDA FOUCHÉ:

 

Vakke en Grade:


•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8 A/B/C/E, 9 A/B, 11 A/B en 12 A/B

 

Skoolbestuurspan

 

Koodehoof:

 

•    Waardes

 

Intervensie en dissiplinêre komitee

 

Koördineerder:

 

•    Matriek Dinee

•    Fotodag

 

Veiligheioskomitee

 

Gender focal person

 

Koördineerder:

 

•    Personeelhandleiding

 

SAOU verteenwoordiger

Elda Fouche

______________________________________________________

GERLIND FOUCHÉ:

 

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 9 A,9 B, 10 A/B/C/D en 11 A/B/C/D
•    Kuns en Kultuur – Gr 8 A, 9 A, 9 B

 

Vakhoof:

 

•    LO Graad 8 + 9

gerling-fouche
______________________________________________________

JOHAN GELDENHUYS:

 

Vakke en Grade:


•    Geografie – Gr 11 en 12


Dissipline:

 

•    Intervensiekomitee

johan-geldenhuys2018
______________________________________________________

JO GERTENBACH:

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – 11 en 12

jo-gertenbach
______________________________________________________

LIESEL GILIOMEE:

 

 Registerklass:

 

•    Gr 10 B

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – Gr 9 A
•    Wiskunde Geletterdheid – Gr 10, 11 en 12

 

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde Geletterdheid - Gr 10, 11 en 12

 

Koodehoof en Organiseerder:

 

•    Tennis

 

Werksverdeling:

 

•    Tennis Organiseerder

•    Bemarkingskomitee

•    Koshuis toesig

liesel-giliomee
______________________________________________________

DIRK KAPP:


•    Besigheidstudies – Gr 10, 11 en 12

 

Dirk Kapp
______________________________________________________


MARTIENA KOEKEMOER:

 

Adjunkhoof

 

Hoof: Akademie en kurrikulum

 

Prysuitdeling en organiseerder

 

lid van intervensiekomitee

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 12 A, 12 C
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 10 A, 10 B

Martiena Koekemoer
______________________________________________________

LORAINE KOTZE:

 

Registerklass:

 

•    Gr 12 D

 

Vakke en Grade:

 

•    CAT - Gr 10 -12

•    Rekenaatgeletterdheid - Gr 9

 

Vakhoof:

 

•    CAT

 

Superintendent:

 

•   Huise Verening

 lorraine-kotze

______________________________________________________

ALET KUHN:

 

 

Registerklass:

 

 •    Gr 10 D

 

Vakke en Grade:

 


•    Wiskunde – Gr 8 + 9

•    Fisiese Wetenskappe  - Gr 10,11 en 12

 

Koodehoof:

 

•    Skaak

 

Vakhoof:

 

• Fisiese Wetenskap

alet-kuhn

______________________________________________________

HELIETTE LATEGAN:

 

Registerklass:


•    Gr 11 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Ekonomiese Bestuurswetenskap – Gr  9
•    Besigheidstudies – 10, 11 en 12
•    Rekeningkunde – Gr 11, 12

 

Vakhoof:

 

•    EBW, Besigheidstudies en Rekeningkunde

 

Werksverdeling:

 

    Hokkie

   X-treme

 heliette-lategan
______________________________________________________

DOLLA LOMBAARD:

 

Registerklass:


•    Gr 11 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans - Gr 8 en Gr 9
•    Engels FAL - Gr 8


Afrigting:

 

  Netbal - 0/15A, 0/17 A

dolla-lombard
______________________________________________________

MADELEIN MAY:

 

Registerklass:


•    Gr 10 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal - Gr 11 + 12

•    TGK - Gr 9

•    Toerisme - Graad 11

 

 

Koodehoof:

 

•    Atletiek

 

Werksverdeling:

 

•    ATKV Jeugtak

•    Mediaskakeling

•    Bemarkingskomitee

•    WOW Spelkompetisie

•    Relay for Life

•    Inligtingsaand

 madelein-may
______________________________________________________

NLIZELLE SPANGENBERG:

 

Registerklass:

 

•    Gr 9 D

Vakke en Grade:

 

•    Skeppende Kunste - Gr 8 en Gr 9
•    Engels – Gr 8 en Gr 9

Hokkie Afrigter


 lizelle-spangenberg
______________________________________________________

JEANIE SCHUTTE:

 

 

Registerklass:

•    G 12 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Toerisme - Gr 10 + 12

•    Verbruikerstudies - Gr 10, 11 en 12

 


jeanie-schutte
______________________________________________________

J-ELL SLABBERT:

 

Vakke en Grade:

 

•    Wiskunde – Gr 9, 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde Gr 10 - 12

 

Graad 11 Graadhoof

 

Waarnemende Sport Kodehoof

 

Kodehoof

 

•   Rugby

 

Werksverdeling:

 


    Sport Orrganiseerder

•    Lid van Senior Bestuursspan

•    Rugby - 1ste span afrigter

•    Atletiek - Skyfwerp

 j-ell-slabbert
______________________________________________________
  • JACKEY STRAUSS:
  •  

Vakke en Grade:

 

•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 11 en Gr 12

 

Graadhoof:

 

•    Graad 9

 

Vakhoof:

 

•    Engels FAL - FET fase - Gr 10, 11 en 12

 

 Departementshoof:

 

•   Engels HL en FAL

•   Afrikaans HT

 

Koodehoof:

 

•    OOV

 

Werksverdeling:

 

•   IQMS

•   Dissiplinêre Kommitee

•   OOV 

•  

•   Ateletiek Admin

•   Ekstra Klasse

•   A

• 

jackey-strauss
______________________________________________________

JACQUES SWANEPOEL:

 

Registerklas:

 

    Graad 12

 

Vakke en Grade:

 


•    Rekenaar Toepassingstegnologie – Gr 10 - 12
•    Geografie – Gr 10 en 12

 

Vakhoof:

 

•   Geografie Graad 10 - 12

 

Kodehoof

 

•  Krieket

 

Sportsbestuurders:


•  E-Leer

 

jacques-swanepoel
______________________________________________________

LESLEY SWART:

 

Registerklass:

 

    Gr 10 A

 

Vakke en Grade:


•    Engels Huistaal – Gr 8, 9, 10, 11 en 12

 

Kodehoof

 

•   Drama/Vasvrae

 

Werksverdeling:

 

•   Drama

•   Vasvra

•   Hulp Klasse

 

 lesley-swart
______________________________________________________

ANNEKIE TEESSEN:

 

Vakke en Grade:


•    Lewenswetenskappe – Gr 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•   Lewenswetenskappe Gr 10 - 12

 

Departemenshoof:

 

•   Wiskunde

•   Wetenskappe

•   Verbruikerstudies

D

 

G

 annekie-teessen
______________________________________________________

JOHAN TRUTER:

 

Vakke en Grade:


•    Tegnologie – Gr 8 en Gr 9
•    IGO - Gr 10 - 12

 

Vakhoof:

 

•    IGO - Gr 10 + 12

•    Tegnologie - Gr 8 + 9

 

Werksverdeling:


•  Terrein

•  Sekuriteit

•  Rugby

•  Atletiek

 johan-truter
______________________________________________________

GERDA VAN STADEN:

 

 Registerklass:

 

    Gr 12 A

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 B, 10 A, 10 D, 11 D en 12 D

 
 Vakhoof:

 

•    Afrikaans Gr 10, 11 en 12

 

Kultuurhoof

Afrigter Dogterskoor

Hulp-Afrigter Seunskoor


 gerda-van-staden
______________________________________________________
Joanè Bredekamp

 

Registerklass:

 

    Gr 8 A

 

Vakke en Grade:

 

•    EMS - Gr 8

•    Wiskunde - Gr 9

•    Besigheidstudie - Gr 10 - 12

 

Vakhoof:

 

• L.O Graad 8 + 9

 

Werksverdeling:

 

•    Drama

•    Netball: O/15B + O/17B

•    Ekstra Klasse

 joane-bredekamp
______________________________________________________

Yolandi Botes

 

Registerklass:

 

    Graad 8 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Natuurwetenskap - Gr 8 - 9

•    Tegnologie – Gr 8 

•    Fisiese wetenskap - Gr10

 

 

Werksverdeling:

 

•   0/16 A Hokkie dogters

yolande-botes
______________________________________________________

Schalk Willem Strauss

 

Registerklass:

 

    Graad 8 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Sosiale Wetenskappe  - Gr 8 en Gr 9

 

Koodehoof:

 

 •    Gym

 

Afrigter:

 

•    Rugby - 0/14

•    Krieket - 0/15


sw-strauss

 

______________________________________________________

 

Pierre van Rooyen

 

Vakke en Grade:

 

•    LO Gr 12A en 12C en 12D

 

Werksverdeling:

 

    Dissiplinêre Sisteem

 

pierre-van-rooyen

______________________________________________________

 Milize Symington

 

Registerklas:

 

Graad 9 C

 

Vakke en Grade:

 

•    SW - Gr 8

•    LO - Gr 8 en Gr 9

•    KK - Gr 8

 

Werksverdeling:

 

•    Netbal 0/14 A

•    Atletiek

milize-symington

______________________________________________________

 Lizene Symington

 

 

Registerklas:

 

Graad 11 C

 

 

Vakke en Grade:

 

•    EBW - Gr 8 en Gr 9

•    Rekeningkunde - Gr 10

•    Wiskunde - Gr 10

•    Besigheidstudies - Gr 12

 

Werksverdeling:

 

•    Netbal

•    Rumoer

•    Hulpklasse

 

 

 lizene-symington

______________________________________________________

Thomas Olivier

 

Vakhoof:

Pierre van Rooyen

 

Vakke aangebied:

•    Social Issues


Werksverdeling:

    Kohin Jeugwerker

______________________________________________________

Tiens

 

Onderhoud van alle busse en voertuie

tiens-engelbrecht


Ons Geskiedenis

ons geskiedenis

Visit Schools that Rock

str

Uppies Kalender

Vorige Maand Maart 2018 Volgende Maand
S M T W T F S
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Like us on Facebook

Kontak Besonderhede

Tel: +27 (0) 54 332 1491
Faks: +27 (0)54 331 1456
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uppies.co.za
Bus 43 Upington 8800
H/v Park- en Le Rouxstraat

Flag Counter