Personeel: Akademies

SD BOTES:

 

Vakke en Grade:


•    Lewensorientering  - Gr 8 A, 8 D, 9 C en 12 C

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 A , 9 A en 9 C
•    Tegnologie – Gr 9 C

 

Vakhoof:

•   Lewensorientering  - Gr 8, Gr 9

 

Koodehoof:


•   Seunhokkie, Rig 0/19A 1ste span seuns af.

 

•   0/15 krieket afrigter.
 

 

SD Botes 1

______________________________________________________

MICHELLE DU PLESSIS:

 

Registerklass:

 

    Gr 12 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewenswetenskap – Gr 11 en 12

•    Sosiale Wetenskap - Gr 8 A - D

Vakhoof:

 

      Sosiale Wetenskap

      Lewenswetenskap

 

Koodehoof:

 

     Skyfskiet ( Skoleskiet) 17 Skuts van Gr 12 - Gr 8

     (sportergeweer, veergeweer & pistool)

 

Werksverdeling:

 

•   OOV en funksies

Michelle du Plessis

______________________________________________________

CHRISTINE ESTERHUIZEN:

 

Registerklass:

 

•    Gr 8 E

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde -  Graad 8 B, 8 C
•    Wiskundige Geletterdheid -  Graad 10, 11 en 12

 Vakhoof:

 

      Wiskunde - Gr 8, 9

 

Koodehoof:

 

      Netbal

      0/19 A netbalafrigter

 

 

 

 

 

 Christine-Esterhuizen

______________________________________________________

 JACOMIEN ESTERHUIZEN:


•    Tegnologie – Gr 8 en 9
•    Verbruikerstudie – Gr 10,11 en 12

 

Jacomien Esterhuizen

______________________________________________________

 NINA FERREIRA:

 

Registerklass:

 

•   Gr 9 B

 

Koodehoof en Afrigting:

 

•    Brugbou

•    Redenaars

•    Rumoer ! Talentaand

•    Sen. en jun. Afrikaanse Olimpiade

•    Taalbond

•    Afrikaanse Ekspo

 

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 D, 10 B en 11 A
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 9 C, 10 C
•    Skeppende Kunste – Gr 9 B

 

Vakhoof:

 

•    Skeppende Kunste

 

Werksverdeling:

 

•    Noodhulp Hokkie

•    Oueraande admin

•    ATKV Jeugtak


 Nina Ferreira

______________________________________________________

ELDA FOUCHÉ:

 

Vakke en Grade:


•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8 A/B/C/E, 9 A/B, 11 A/B en 12 A/B

 

Skoolbestuurspan

 

Koodehoof:

 

•    Waardes

 

Intervensie en dissiplinêre komitee

 

Koördineerder:

 

•    Matriek Dinee

•    Fotodag

 

Veiligheioskomitee

 

Gender focal person

 

Koördineerder:

 

•    Personeelhandleiding

 

SAOU verteenwoordiger

 

Elda Fouche

______________________________________________________

GERLIND FOUCHÉ:

 

Registerklass:

 

•    Gr 10 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 9 A,9 B, 10 A/B/C/D en 11 A/B/C/D
•    Skeppende Kunste – Gr 8 A, 8 C, 9 A, 9 C, 9 D

Gerlind Fouche
______________________________________________________

JOHAN GELDENHUYS:

 

Vakke en Grade:


•    Geografie – Gr 11 en 12


Dissipline:

 

•    Intervensiekomitee

Johan Geldenhuys
______________________________________________________

JO GERTENBACH:

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – Gr 10, 11 en 12

•    Wiskunde Bystand Gr 10-12

•    Kunstefees heep wet die organisasie

Jo Gertenbach
______________________________________________________

LIESEL GILIOMEE:

 

 Registerklass:

 

•    Gr 11 D

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – Gr 9 B, 9 D
•    Wiskunde Geletterdheid – Gr 10, 11 en 12

 

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde Geletterdheid - Gr 10, 11 en 12

 

Koodehoof en Organiseerder:

 

•    Tennis

 

Liesel Giliomee
______________________________________________________

DIRK KAPP:


•    Besigheidstudies – Gr 10, 11 en 12

 

Dirk Kapp
______________________________________________________


MARTIENA KOEKEMOER:

 

Adjunkhoof

 

Hoof: Akademie en kurrikulum

 

Prysuitdeling en organiseerder

 

lid van intervensiekomitee

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 12 A, 12 C
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 10 A, 10 B

Martiena Koekemoer
______________________________________________________

LORAINE KOTZE:

 

Registerklass:

 

•    Gr 12 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Rekenaar Toepassingstegnologie -  Gr 10,11 en 12

•    EBW - Gr 8 B, 8 D

•    Rekenaatgeletterdheid - Gr 9

 

Vakhoof:

 

•    Rekenaar Toepassingstegnologie

 

Superintendent:

 

•   Huise Verening

 

Netbal:

 

•   Afrig : 0/14, 0/15 A

•   Afrig : Vlak 1 Sertifikaat

•   Skeidsregting - SASN C+

 Loraine Kotze

______________________________________________________

ALET KUHN:

 

 

Registerklass:

 

 •    Gr 10 A

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 8 E

•    Wiskunde – Gr 8 D

•    Wiskunde – Gr 10

•    Fisiese Wetenskappe  - Gr 10,11 en 12

 

Koodehoof:

 

•    Skaak

 

Alet Kuhn

______________________________________________________

HELIETTE LATEGAN:

 

Registerklass:


•    Gr 10 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Ekonomiese Bestuurswetenskap – Gr 8, 9
•    Besigheidstudies – 11 en 12
•    Rekeningkunde – Gr 11, 12

 

Vakhoof:

 

•    EBW en Besigheidstudies

 

Werksverdeling:

 

•    Atletiek

    Hokkie

   X-treme

 

Afrigting:

 

   Mede afrigter 2de Meisie Hokkie

  

 Heliette Lategan
______________________________________________________

DOLLA LOMBAARD:

 

Registerklass:


•    Gr 10 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Sosiale Wetenskap –  Gr 8 en 9
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8


Afrigting:

 

  Netbal - 0/14, 0/15 A

Dolla Lombard 2
______________________________________________________

MADELEIN MAY:

 

Registerklass:


•    Gr 11 B

 

Vakke en Grade:

 

•    TGK - Gr 8 C, 9 D

•    Afrikaans - Gr 11 B, 11 C, 12 B

 

Vakhoof:

 

•    TGK - Gr 8 , 9

 

Koodehoof:

 

•    Atletiek

 

Hulp by OOV

 

Bemarking

 

Matriekdinee

 

Matriekdinee - komitee

 

ATKV

 

 Madelein May fb
______________________________________________________

NEVILLE SCHUBACH:

 

Registerklass:

 

•    Gr 8 A

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 E, 9 B, 10 C
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8 D
•    Skeppende Kunste  - Gr 8 B, 8 D
•    Lewensorientering – Gr 12 B

 

Seunskoor Afrigter

Camerata Begeleier

Darma Regisseur

Filmklub

Noodhulp Skakel

 Neville Schubach
______________________________________________________

JEANIE SCHUTTE:

 

 

Registerklass:

•    G 12 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Toerisme - Gr 10, 11 en 12

•    Verbruikerstudies - Gr 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•    Toerisme

•    Verbruiker

 

Hulp by funksies

Jeanie Schutte 2
______________________________________________________

J-ELL SLABBERT:

 

Vakke en Grade:

 

•    Wiskunde – Gr 9, 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde

 

Graad 9 Graadhoof

 

Waarnemende Sport Kodehoof

 

Kodehoof

 

•   Rugby

 

1 ste Rugbyspan afrigter

 

Lid Seniorbestuurspan

 

 J-Ell Slabbert
______________________________________________________
  • JACKEY STRAUSS:
  •  

Vakke en Grade:

 

•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 9 D, 10 D, 11 C,11 D, Gr 12 C

 

Graadhoof:

 

•    Graad 9

 

Vakhoof:

 

•    VOO -fase - Gr 10, 11 en 12

 Departementshoof:

 

•   Tale

 

IQMS organisasie

Intervensie en Dissiplinêre komitee

 

Werksverdeling:

 

•   Kleure atletiek

•   Uppie ekstra klasses

•   OOV skakeling

•  

•   ATKV + Jeugtak

•   Netheid (Seuns en Dogters)

•   A

•   

Jackey Strauss
______________________________________________________

JACQUES SWANEPOEL:

 

Vakke en Grade:


•    Rekenaar Toepassingstegnologie – Gr 10, en 12
•    Geografie – Gr 10,11 en 12

 

Graadhoof:

 

•   Graad 12

 

Kodehoof

 

•  Krieket

 

Afrigter:


•  Rugby 2de Span

 

Jacques Swanepoel
______________________________________________________

LESLEY SWART:

 

Registerklass:

 

    Gr 9 A

 

Vakke en Grade:


•    Engels Huistaal – Gr 8, 9, 10, 11 en 12
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 12 D

 

Kodehoof

 

•   Drama

 

Buitemuurse:

 

•   Wereld Kennis Olimpiade

•   Vasvra

•   Help redenaars (bietjie)

•   Hekke - hulp

 Lesley Swart
______________________________________________________

ANNEKIE TEESSEN:

 

Vakke en Grade:


•    Lewenswetenskappe – Gr 10, 11 en 12

Voogonderwyser: VRL

 

Graadhoof:

 

•   Graad 8

 

Departemenshoof

D

D

Lid van Senoir Bestuurspan

Baadjie Project

Uppies Christiani

G

 Annekie Teessen
______________________________________________________

JOHAN TRUTER:

 

Vakke en Grade:


•    Tegnologie – Gr 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 9 B, 9 C, 9 D
•    Ingenieursgrafika en Ontwerp – Gr 10, 11 en 12

 

Graadhoof:

 

•   Graad 10

 

Vakhoof:

 

•    Tegnology

•    Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Afrigter:


•  Rugby 0/16 A

 Johan Truter
______________________________________________________

GERDA VAN STADEN:

 

 Registerklass:

 

    Gr 12 A

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 A, 10 A, 10 D, 11 D en 12 D

 
 Vakhoof:

 

•    Afrikaans Gr 10, 11 en 12

 

Kultuurhoof

Afrigter Dogterskoor

Hulp-Afrigter Seunskoor


 Gerda van Staden
______________________________________________________
Joanè Bredekamp

 

Registerklass:

 

    Gr 8 C

 

Vakke en Grade:

 

•    EBW - Gr 8 C, 8 E

•    Wiskunde - Gr 8 A, 8 E

•    EBW - Gr 9 D

•    Besigheidstudie - Gr 10

•    Wiskunde Geletterdheid - Gr 11

 

Atletiek Afrigter:

 

•    Gewigstoot

 

 Joane-Bredenkamp
______________________________________________________

Yolandi Cloete

 

Registerklass:

 

    Graad 8 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Natuurwetenskap - Gr 8 A/B/C/D/E

•    Tegnologie – Gr 8 E

•    Lewensorientering  - Gr 8 C

•    Natuurwetenskap - Gr 9 C

•    Fisiese wetenskap - Gr10

 

Kodehoof van Dogters Hokkie

 

Afrigter:

 

•   0/16 A Hokkie dogters

 

 

Yolandi-Cloete
______________________________________________________

Elsanne Pool

 

Registerklass:

 

    Graad 9 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 8

•    Natuurwetenskap - Gr 8 en Gr 9
•    Lewenswetenskappe – Gr 10

 

Vakhoof:

 

 •    Lewenswetenskappe

 

Afrigter:

 

•    Atletiek - Skyfwerp

•    Netbal   - 0/17 A en 0/19 B

•   

Elsanne-Pool

 

______________________________________________________

 

Pierre van Rooyen

 

Registerklass:

 

    Graad 8 B

 

Vakhoof:

 

•    Lewensorientering  - Gr 12 A en Gr 12 B


Vakke en Grade:

 

•    Sosiale Wetenskap

•    Geografie – Gr 9A/9B/9C/9D

•    Skeppende Kunste – Gr 8 E

 

Kohin Jeugwerker

Pierre-van-Rooyen

______________________________________________________

Tiens

 

Onderhoud van alle busse en voertuie

Tiens-Engelbrecht


Ons Geskiedenis

ons geskiedenis

Visit Schools that Rock

str

Uppies Kalender

Vorige Maand Augustus 2017 Volgende Maand
S M T W T F S
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

Like us on Facebook

Kontak Besonderhede

Tel: +27 (0) 54 332 1491
Faks: +27 (0)54 331 1456
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uppies.co.za
Bus 43 Upington 8800
H/v Park- en Le Rouxstraat

Flag Counter