Personeel: Akademies

SD BOTES:

 

Vakke en Grade:


•    Lewensorientering  - Gr 8 A, 8 D, 9 C en 12 C

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 A , 9 A en 9 C
•    Tegnologie – Gr 9 C

 

Vakhoof:

•   Lewensorientering  - Gr 8, Gr 9

 

Koodehoof:


•   Seunhokkie, Rig 0/19A 1ste span seuns af.

 

•   0/15 krieket afrigter.
 

 

SD Botes 1

______________________________________________________

MICHELLE DU PLESSIS:

 

Registerklass:

 

    Gr 12 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewenswetenskap – Gr 11 en 12

•    Sosiale Wetenskap - Gr 8 A - D

Vakhoof:

 

      Sosiale Wetenskap

      Lewenswetenskap

 

Koodehoof:

 

     Skyfskiet ( Skoleskiet) 17 Skuts van Gr 12 - Gr 8

     (sportergeweer, veergeweer & pistool)

 

Werksverdeling:

 

•   OOV en funksies

Michelle du Plessis

______________________________________________________

CHRISTINE ESTERHUIZEN:

 

Registerklass:

 

•    Gr 8 E

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde -  Graad 8 B, 8 C
•    Wiskundige Geletterdheid -  Graad 10, 11 en 12

 Vakhoof:

 

      Wiskunde - Gr 8, 9

 

Koodehoof:

 

      Netbal

      0/19 A netbalafrigter

 

 

 

 

 

 Christine-Esterhuizen

______________________________________________________

 JACOMIEN ESTERHUIZEN:


•    Tegnologie – Gr 8 en 9
•    Verbruikerstudie – Gr 10,11 en 12

 

Jacomien Esterhuizen

______________________________________________________

 NINA FERREIRA:

 

Registerklass:

 

•   Gr 9 B

 

Koodehoof en Afrigting:

 

•    Brugbou

•    Redenaars

•    Rumoer ! Talentaand

•    Sen. en jun. Afrikaanse Olimpiade

•    Taalbond

•    Afrikaanse Ekspo

 

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 D, 10 B en 11 A
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 9 C, 10 C
•    Skeppende Kunste – Gr 9 B

 

Vakhoof:

 

•    Skeppende Kunste

 

Werksverdeling:

 

•    Noodhulp Hokkie

•    Oueraande admin

•    ATKV Jeugtak


 Nina Ferreira

______________________________________________________

ELDA FOUCHÉ:

 

Vakke en Grade:


•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8 A/B/C/E, 9 A/B, 11 A/B en 12 A/B

 

Skoolbestuurspan

 

Koodehoof:

 

•    Waardes

 

Intervensie en dissiplinêre komitee

 

Koördineerder:

 

•    Matriek Dinee

•    Fotodag

 

Veiligheioskomitee

 

Gender focal person

 

Koördineerder:

 

•    Personeelhandleiding

 

SAOU verteenwoordiger

 

Elda Fouche

______________________________________________________

GERLIND FOUCHÉ:

 

Registerklass:

 

•    Gr 10 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 9 A,9 B, 10 A/B/C/D en 11 A/B/C/D
•    Skeppende Kunste – Gr 8 A, 8 C, 9 A, 9 C, 9 D

Gerlind Fouche
______________________________________________________

JOHAN GELDENHUYS:

 

Vakke en Grade:


•    Geografie – Gr 11 en 12


Dissipline:

 

•    Intervensiekomitee

Johan Geldenhuys
______________________________________________________

JO GERTENBACH:

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – Gr 10, 11 en 12

•    Wiskunde Bystand Gr 10-12

•    Kunstefees heep wet die organisasie

Jo Gertenbach
______________________________________________________

LIESEL GILIOMEE:

 

 Registerklass:

 

•    Gr 11 D

 

Vakke en Grade:


•    Wiskunde – Gr 9 B, 9 D
•    Wiskunde Geletterdheid – Gr 10, 11 en 12

 

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde Geletterdheid - Gr 10, 11 en 12

 

Koodehoof en Organiseerder:

 

•    Tennis

 

Liesel Giliomee
______________________________________________________

DIRK KAPP:


•    Besigheidstudies – Gr 10, 11 en 12

 

Dirk Kapp
______________________________________________________


MARTIENA KOEKEMOER:

 

Adjunkhoof

 

Hoof: Akademie en kurrikulum

 

Prysuitdeling en organiseerder

 

lid van intervensiekomitee

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 12 A, 12 C
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 10 A, 10 B

Martiena Koekemoer
______________________________________________________

LORAINE KOTZE:

 

Registerklass:

 

•    Gr 12 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Rekenaar Toepassingstegnologie -  Gr 10,11 en 12

•    EBW - Gr 8 B, 8 D

•    Rekenaatgeletterdheid - Gr 9

 

Vakhoof:

 

•    Rekenaar Toepassingstegnologie

 

Superintendent:

 

•   Huise Verening

 

Netbal:

 

•   Afrig : 0/14, 0/15 A

•   Afrig : Vlak 1 Sertifikaat

•   Skeidsregting - SASN C+

 Loraine Kotze

______________________________________________________

ALET KUHN:

 

 

Registerklass:

 

 •    Gr 10 A

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 8 E

•    Wiskunde – Gr 8 D

•    Wiskunde – Gr 10

•    Fisiese Wetenskappe  - Gr 10,11 en 12

 

Koodehoof:

 

•    Skaak

 

Alet Kuhn

______________________________________________________

HELIETTE LATEGAN:

 

Registerklass:


•    Gr 10 B

 

Vakke en Grade:

 

•    Ekonomiese Bestuurswetenskap – Gr 8, 9
•    Besigheidstudies – 11 en 12
•    Rekeningkunde – Gr 11, 12

 

Vakhoof:

 

•    EBW en Besigheidstudies

 

Werksverdeling:

 

•    Atletiek

    Hokkie

   X-treme

 

Afrigting:

 

   Mede afrigter 2de Meisie Hokkie

  

 Heliette Lategan
______________________________________________________

DOLLA LOMBAARD:

 

Registerklass:


•    Gr 10 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Sosiale Wetenskap –  Gr 8 en 9
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8


Afrigting:

 

  Netbal - 0/14, 0/15 A

Dolla Lombard 2
______________________________________________________

MADELEIN MAY:

 

Registerklass:


•    Gr 11 B

 

Vakke en Grade:

 

•    TGK - Gr 8 C, 9 D

•    Afrikaans - Gr 11 B, 11 C, 12 B

 

Vakhoof:

 

•    TGK - Gr 8 , 9

 

Koodehoof:

 

•    Atletiek

 

Hulp by OOV

 

Bemarking

 

Matriekdinee

 

Matriekdinee - komitee

 

ATKV

 

 Madelein May fb
______________________________________________________

NEVILLE SCHUBACH:

 

Registerklass:

 

•    Gr 8 A

Vakke en Grade:

 

•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 E, 9 B, 10 C
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 8 D
•    Skeppende Kunste  - Gr 8 B, 8 D
•    Lewensorientering – Gr 12 B

 

Seunskoor Afrigter

Camerata Begeleier

Darma Regisseur

Filmklub

Noodhulp Skakel

 Neville Schubach
______________________________________________________

JEANIE SCHUTTE:

 

 

Registerklass:

•    G 12 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Toerisme - Gr 10, 11 en 12

•    Verbruikerstudies - Gr 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•    Toerisme

•    Verbruiker

 

Hulp by funksies

Jeanie Schutte 2
______________________________________________________

J-ELL SLABBERT:

 

Vakke en Grade:

 

•    Wiskunde – Gr 9, 10, 11 en 12

 

Vakhoof:

 

•    Wiskunde

 

Graad 9 Graadhoof

 

Waarnemende Sport Kodehoof

 

Kodehoof

 

•   Rugby

 

1 ste Rugbyspan afrigter

 

Lid Seniorbestuurspan

 

 J-Ell Slabbert
______________________________________________________
  • JACKEY STRAUSS:
  •  

Vakke en Grade:

 

•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 9 D, 10 D, 11 C,11 D, Gr 12 C

 

Graadhoof:

 

•    Graad 9

 

Vakhoof:

 

•    VOO -fase - Gr 10, 11 en 12

 Departementshoof:

 

•   Tale

 

IQMS organisasie

Intervensie en Dissiplinêre komitee

 

Werksverdeling:

 

•   Kleure atletiek

•   Uppie ekstra klasses

•   OOV skakeling

•  

•   ATKV + Jeugtak

•   Netheid (Seuns en Dogters)

•   A

•   

Jackey Strauss
______________________________________________________

JACQUES SWANEPOEL:

 

Vakke en Grade:


•    Rekenaar Toepassingstegnologie – Gr 10, en 12
•    Geografie – Gr 10,11 en 12

 

Graadhoof:

 

•   Graad 12

 

Kodehoof

 

•  Krieket

 

Afrigter:


•  Rugby 2de Span

 

Jacques Swanepoel
______________________________________________________

LESLEY SWART:

 

Registerklass:

 

    Gr 9 A

 

Vakke en Grade:


•    Engels Huistaal – Gr 8, 9, 10, 11 en 12
•    Engels Eerste Addisionele Taal – Gr 12 D

 

Kodehoof

 

•   Drama

 

Buitemuurse:

 

•   Wereld Kennis Olimpiade

•   Vasvra

•   Help redenaars (bietjie)

•   Hekke - hulp

 Lesley Swart
______________________________________________________

ANNEKIE TEESSEN:

 

Vakke en Grade:


•    Lewenswetenskappe – Gr 10, 11 en 12

Voogonderwyser: VRL

 

Graadhoof:

 

•   Graad 8

 

Departemenshoof

D

D

Lid van Senoir Bestuurspan

Baadjie Project

Uppies Christiani

G

 Annekie Teessen
______________________________________________________

JOHAN TRUTER:

 

Vakke en Grade:


•    Tegnologie – Gr 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 9 B, 9 C, 9 D
•    Ingenieursgrafika en Ontwerp – Gr 10, 11 en 12

 

Graadhoof:

 

•   Graad 10

 

Vakhoof:

 

•    Tegnology

•    Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Afrigter:


•  Rugby 0/16 A

 Johan Truter
______________________________________________________

GERDA VAN STADEN:

 

 Registerklass:

 

    Gr 12 A

 

Vakke en Grade:


•    Afrikaans Huistaal – Gr 8 A, 10 A, 10 D, 11 D en 12 D

 
 Vakhoof:

 

•    Afrikaans Gr 10, 11 en 12

 

Kultuurhoof

Afrigter Dogterskoor

Hulp-Afrigter Seunskoor


 Gerda van Staden
______________________________________________________
Joanè Bredekamp

 

Registerklass:

 

    Gr 8 C

 

Vakke en Grade:

 

•    EBW - Gr 8 C, 8 E

•    Wiskunde - Gr 8 A, 8 E

•    EBW - Gr 9 D

•    Besigheidstudie - Gr 10

•    Wiskunde Geletterdheid - Gr 11

 

Atletiek Afrigter:

 

•    Gewigstoot

 

 Joane-Bredenkamp
______________________________________________________

Yolandi Cloete

 

Registerklass:

 

    Graad 8 D

 

Vakke en Grade:

 

•    Natuurwetenskap - Gr 8 A/B/C/D/E

•    Tegnologie – Gr 8 E

•    Lewensorientering  - Gr 8 C

•    Natuurwetenskap - Gr 9 C

•    Fisiese wetenskap - Gr10

 

Kodehoof van Dogters Hokkie

 

Afrigter:

 

•   0/16 A Hokkie dogters

 

 

Yolandi-Cloete
______________________________________________________

Elsanne Pool

 

Registerklass:

 

    Graad 9 C

 

Vakke en Grade:

 

•    Lewensorientering  - Gr 8

•    Natuurwetenskap - Gr 8 en Gr 9
•    Lewenswetenskappe – Gr 10

 

Vakhoof:

 

 •    Lewenswetenskappe

 

Afrigter:

 

•    Atletiek - Skyfwerp

•    Netbal   - 0/17 A en 0/19 B

•   

Elsanne-Pool

 

______________________________________________________

 

Pierre van Rooyen

 

Registerklass:

 

    Graad 8 B

 

Vakhoof:

 

•    Lewensorientering  - Gr 12 A en Gr 12 B


Vakke en Grade:

 

•    Sosiale Wetenskap

•    Geografie – Gr 9A/9B/9C/9D

•    Skeppende Kunste – Gr 8 E

 

Kohin Jeugwerker

Pierre-van-Rooyen

______________________________________________________

Tiens

 

Onderhoud van alle busse en voertuie

Tiens-Engelbrecht


Ons Geskiedenis

ons geskiedenis

Visit Schools that Rock

str

Uppies Kalender

Vorige Maand Desember 2017 Volgende Maand
S M T W T F S
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Like us on Facebook

Kontak Besonderhede

Tel: +27 (0) 54 332 1491
Faks: +27 (0)54 331 1456
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uppies.co.za
Bus 43 Upington 8800
H/v Park- en Le Rouxstraat

Flag Counter